– Helt enkelt indisk

Det kan være mange grun­ner til at du ikke har prøvd indisk mat og opp­skrifter. Det kan for eksem­pel være at du tror at maten er sterk. Mange tror at ingre­di­en­se­ne er vans­ke­lig å få tak i og at opp­skrifter på indisk mat er vans­ke­lig å få til.

Her tar vi for oss syv myter om indisk mat og opp­skrifter. Og muli­gens finner du gode grun­ner til at du trygt kan prøve deg på en opp­skrift på en smak­full curry. Eller hva med en nyde­lig kyl­ling tikka masala eller deilig linse­sup­pe til middag i dag?

Det er enk­le­re enn du tror!

 1. Ingredienser er vanskelig å få tak i

  No wor­ries! I India brukes sik­kert kjøtt fra dyr og fisk vi ikke er vant med. Men indisk mat og opp­skrifter slik vi kjen­ner dem best, har sin opp­rinnelse fra Stor­britannia. Fak­tisk ble retten chicken tikka masala laget for første gang i Glas­gow i Skottland! Dette betyr at indisk mat og opp­skrifter i vår del av verden har blitt til­pas­set både hva som finnes av kjøtt og fisk, og hva som passer våre ganer.

  Kyl­ling, lam, svin, laks, melke­produkter som yog­hurt og fløte, linser, kiker­ter og ulike korn­produkter er van­li­ge i opp­skrifter på indisk mat og ikke veldig vans­ke­lig å få tak i.

  PRØV DENNE: Indisk kylling­gryte med pea­nøtter og mandler

 2. Indisk mat og oppskrifter inneholder bare ukjente kryddere

  Hallo!! Det stem­mer jo ikke! De fleste av kryd­der­ne får du fak­tisk tak i hos dagligvaren.

  Krydder i indisk mat er nemlig svært ofte en del av krydder­hylla på norske kjøk­ken, i vel­kjen­te «norske» pro­duk­ter og i opp­skrifter vi kjen­ner godt. Og er det noe mer norsk enn erke-norske jule­kaker og drik­ker som ofte kommer på bordet i jula?

  Her er noen eksempler:
  Inge­fær finner du blant annet i søt­sa­ker og kryd­der­kake og pepper­nøtter ofte bakes til jul.

  Spiss­kummen kryd­rer nøkkel­ost og brukes mye i krydder­blandinger for taco.

  Kryd­der­blan­din­gen karri brukes ofte i hvit saus til fiskebollene.

  Muskat brukes ofte i hvite sauser til fisk, i fiske­gra­teng og kjøtt­farser. Kryd­de­ret finner du også mye i pølser, ulike stu­in­ger, pepper­kake­deig og supper.

  Stjerne­anis, både hel og malt, og anis brukes i mange kaker, kjeks, des­ser­ter, i te, gløgg og likør.

  Indisk krydder

  Mange av de indiske kryd­der­ne finner du også i gode, gamle opp­skrifter på norsk mat. Karde­momme, sort pepper og kanel er tre kjente krydder både i indisk og norsk mat.
  FOTO: GETTY IMAGES

 3. Indiske retter tar lang tid å lage

  Her spørs det hva du lager, og om du benyt­ter det av god hjelp i fer­di­ge sauser, paste og krydder­blandinger som gir de indiske ret­te­ne den rik­ti­ge smaken.

  Prøver du denne raske Chicken Tikka Masala og bruker Patak’s Tikka Masala Cooking Sauce, er mid­dagen klar på bare 20 minutter.

  En del indiske retter er gryter og per­fek­te for slow cooking. Det betyr at når alt er i gryta eller slow cook­e­ren, kan du la maten lage seg selv. Det du bruker tid på, er mari­ne­ring, gril­ling av kjøtt til tandoori retter og/eller pro­duk­sjon av even­tu­el­le krydderblandinger.

  Indisk lamme­gryte, rogan josh, en del opp­skrifter med butter chicken, curry-retter, dal og linse­sup­per, korma, kyl­ling tandoori med flere, kan gjøres med slow cooking – per­fekt til en deilig helge­mid­dag som gjør seg selv mens du og fami­li­en er på tur, eller slap­per av.

  Også tikka masala opp­skrifter kan gjøres som slow cooking.

  MÅ PRØVES: Jalfrezi - vege­tar indisk gryte med linser og korn

 4. Indisk mat er vanskelig å lage

  Stort sett alle indiske retter er lett å lage, men noen krever litt for­ar­beid med krydder­blandinger og mari­ne­ring. Alli­ke­vel finner du flust av mange enkle opp­skrifter innen indisk mat.

  Det finnes også snar­vei­er hjelp å få uten at det går utover smaken. Patak’s har mange sauser og kryd­der­pas­te som gjør det enkelt og raskt å lykkes med indisk mat. Her får du hjelp til å lage blant annet chicken tikka masala, korma, butter chicken, tandoori opp­skrifter og jalfrezi.

  Patak’s har også Hot Mango Chut­ney, Sweet Mango Chut­ney og tre ulike nan­brød. Da har du all hjelp du tren­ger for å enkelt lykkes med indisk mat, selv i hverdagen.

   

  Rå chili på stativ

  I India er man glad i sterk mat, men det går fint an å lage indisk mat for sar­te­re ganer.
  FOTO: Heijo Reinl / UNSPLASH

 5. All indisk mat er veldig sterkt krydret

  Indisk mat er for alle ganer, også for barn som ikke liker sterkt kryd­ret mat. Mindre chili og andre krydre som gjør maten hot, kan gjøre en indisk rett som i utgangs­punktet er sterk og spicy, spi­se­lig for de fleste.

  I opp­skrif­te­ne fra Patak’s får du angitt styrke­graden i antall chili­pepper. 1 chili­pepper betyr at retten er mild, 2 chili­pepper betyr mild til medium, 3 er medium sterk, 4 er medium til hot og 5 er hot. Og så kan du selv­sagt styre selv hvor mye du vil krydre og hvor sterkt krydder du vil bruke.

  Korma opp­skrifter er ofte milde og passer både små og store, mens vin­daloo er noe av det ster­kes­te innen indisk mat.

  MIDDAGSTIPS: Opp­skrift på kyl­ling korma med nøtter, kokos og frukt

 6. Indisk mat er usunn

  Det er flust av kryd­de­re, urter og grønn­saker med masse­vis av vik­ti­ge nærings­stof­fer og anti­ok­si­dan­ter i indisk mat.

  I en stor under­sø­kel­se av over 100 krydder pub­li­sert i Jour­nal of Nutrition for noen år til­ba­ke, kom nellik, kanel og safran svært godt ut med hen­sy­net til meng­den antioksidanter.

  I folke­me­di­si­nen har blant annet hvit­løk, chili, inge­fær, fen­ni­kel og gurke­meie blitt brukt for å fremme helsen.

  LES OGSÅ: Alt du tren­ger å vite om indisk mat

  Indisk mat til middag

  Indisk mat er nærings­rik og er et raskt og godt til middag i en travel hver­dag.
  FOTO: GETTY IMAGES

 7. All indisk mat gjør deg fet

  Når det gjel­der antall kalo­ri­er, vil indiske retter variere. Men kjøtt, fisk og grønn­saker blir svært ofte til­be­redt ved gril­ling, ste­king, dam­ping og koking som ikke nød­ven­dig­vis krever mye olje og smør. Går du for indisk mat hvor sausen base­res på yog­hurt i stedet for fløte, smør og/eller kokos­melk, blir ikke kalori­inn­ta­ket så stort.

  Klas­si­ke­ren butter chicken inne­holder mer kalo­ri­er enn de fleste andre indiske retter, men så er dette også regnet som festmat.

  Korma kan også inne­holde godt med kalo­ri­er. Men går du for opp­skrifter hvor yog­hurt brukes i stedet for kokos­melk eller fløte, vil også denne retten være ok.

  Vil du ha skik­ke­lig sty­ring på bruk av saus, kan du gå for indisk mat hvor sausen ser­ve­res ved siden av, slik mange tandoori opp­skrifter legger opp til.

  Og så gjel­der det som med all annen mat: Du kan spise det meste. Det er meng­den det kommer an på.

  ENKELT MIDDAGSTIPS: Vege­tar tikka masala på travle dager

Kilder: thespruceeats.com, wikipedia.no, snl.no, forskning.no, Journal of Nutrition

Pin It on Pinterest