– Helt enkelt indisk
Når du tenker på krydder i indisk mat, tenker du kan­skje på ekso­tis­ke krydder som er vans­ke­lig å få tak i og vans­ke­lig å bruke. Fakta er at du bruker samme krydder som i indisk mat, hver dag.

For du har garan­tert indisk krydder på kjøk­ke­net ditt. Rundt 70 pro­sent av alt krydder som lages, skjer i India. Inge­fær, pepper, karde­momme, kanel, gurke­meie, karri og garam masala er mye brukt i indisk mat. Men varia­sjo­nen i bruk av ulike kryd­de­re er stort.

Krydderblandinger og krydder i indisk mat

En typisk indisk rett består ikke nød­ven­dig­vis av så mange ingredi­enser. Det er kryd­de­ret og sammen­setningen av de ulike kryd­der­ne som gjør den indiske maten til det den er.

I indisk mat­la­ging til­set­tes de hele kryd­der­ne først, slik som grønn karde­momme, nel­lik­spi­ker og kanelstenger.

Der­et­ter til­set­tes opp­malt krydder og kryd­der­frø som spiss­kummen­frø, kori­ander­frø, malt gurke­meie og chilipulver.

Om det blir mye styr å få tak i og bruke indisk krydder og krydder­blandinger, så får du dem i Pata­k’s sauser og paster ferdig til bruk og per­fek­te for å lage god indisk mat på en enkel og rask måte. De ulike pro­duk­te­ne passer til ulike retter som chicken tikka masala, korma og tandoori – bil­li­ge, raske og enkle mid­dags­tips i en travel hverdag.

Her er 19 van­li­ge krydder­blandinger og krydder i indisk mat.

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

Indisk krydder

Krydder­blandinger som karri og garam masala er obli­ga­to­risk i indisk mat. Du kan lage krydder­blandingene selv med morter, eller kjøpe ferdig i sauser eller pas­ta­er fra Pata­k’s.
FOTO: Andra Ion / UNSPLASH

 1. Krydderblandingen garam masala

  Det brukes mange for­skjellige krydder i indisk mat. I stedet for å putte i mange ulike krydder hver gang maten til­be­re­des, har de fleste indiske fami­li­er og indiske res­tau­ran­ter sine egne krydderblandinger.

  En kjent indisk krydder­blanding er garam masala som er vanlig å bruke i blant annet tikka masala. Garam betyr sterk og masala er krydder­blanding. Garam masala finnes både i pulver­form og som paste.

  Garam masala kan variere i hva slags krydder som has i, men sort pepper, chili­pepper, nellik, muskat, spiss­kummen, karde­momme, kanel og kori­ander, er nokså vanlig.

  Noen av kryd­der­ne varmes i en tørr steke­pan­ne for så å knuses sammen med resten av de indiske kryd­der­ne i en kryd­der­kvern eller morter. Du kan lage en større por­sjon garam masala enn hva som skal brukes slik at du har en ferdig krydder­blanding til neste gang.

  TIPS! Har du ikke kryd­der­kvern, funker en vanlig kaffe­kvern helt fint til maling av krydder.

  LES OGSÅ: 7 myter om indisk mat, krydder og oppskrifter

 2. Karri

  Mange tror at karri er et eget krydder, men karri er en krydder­blanding med flere gjen­gan­ge­re fra den indiske krydder­hylla. Karri har ofte gurke­meie, inge­fær, pepper, muskat, kajenne­pep­per, pepper, kanel, kryd­der­nel­lik, spiss­kummen og sennep.

  Har du aller­gi mot pea­nøtter, lupin og soya, bør du styre unna karri. Kryd­der­blan­din­gen inne­holder nemlig bukke­horn­klø­ver som kan gi kraf­tig aller­gisk reak­sjon hos noen få.

  Mange kjen­ner nok karri fra annet enn indisk mat, for finnes det noe mer erke­norsk enn fiske­boller i hvit saus med karri? Karri blir også brukt for å gjøre kokt ris gul.

  Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

  Ingefær og koriander i indisk mat

  Inge­fær, enten fersk eller malt, er svært mye brukt i indiske mat­ret­ter. Kori­ander brukes enten tørket i krydder­blandinger, eller fersk drys­set over til slutt.
  FOTO: GETTY IMAGES

 3. Ingefær

  Inge­fær er et mye brukt krydder i indisk mat. Inge­fær er en kryd­der­urt som brukes tørket og malt, eller frisk.

  Kryd­de­ret inge­fær brukes i de fleste typer mat­ret­ter: til kjøtt og fisk, i bak­verk, drik­ker og søtsaker.

  I indiske retter er inge­fær mye brukt i kyl­ling tikka masala, butter chicken, korma, den indiske lamme­gryten Rogan Josh, Biryani og mange andre indiske retter.

  ENKEL OPPSKRIFT: Kjøtt­fri tikka masala vege­tar til hverdags

 4. Spisskummen

  Spis­skum, spiss­kummen og spis­skar­ve er ulike navn på samme krydder. Spiss­kummen er én av ingre­di­en­se­ne i krydder­blandingene garam masala og karri og er dermed et viktig krydder i et indisk kjøk­ken og er å finne i mange indiske oppskrifter.

  Spiss­kummen brukes både malt og som hele frø. Brukes de hele frøene fra spiss­kummen stekes disse ofte i olje i star­ten av til­be­red­nin­gen av den indiske retten.

  Kryd­de­ret brukes ofte i korma-retter, raita, dal og linsesuppe.

  PRØV DENNE: Indisk kylling­gryte med pea­nøtter og mandler

 5. Fennikel

  Fen­ni­kel er en grønn­sak som har en smak som minner om anis. Frøene fra fen­ni­kel brukes mye som krydder i indisk mat.

  Fen­ni­kel inngår ofte som ingre­di­ens i garam masala, kryd­der­blan­din­gen som er svært mye brukt i mye indisk mat, for eksem­pel vin­daloo og curry-retter.

 6. Muskat

  Muskat og mus­kat­nøt­ter kommer fra mus­kat­nøtt-treet. India har sin egen vari­ant, Bombay-muskat, som brukes i krydder­blandinger, blant dem garam masala – kryd­der­blan­din­gen som er en selv­sagt del av ethvert indisk kjøk­ken, akku­rat som salt og pepper er i det norske kjøkken.

  Muskat brukes også i en del opp­skrifter på chicken butter og rogan josh.

  LES OGSÅ: Alt du tren­ger å vite om indisk mat

 7. Stjerneanis

  Kryd­de­ret stjerne­anis minner mye om anis i smak, men dette er to for­skjellige kryddere.

  Stjerneanis

  Stjerne­anis er mye brukt i asiatisk kjøk­ken.
  FOTO: Hugo Aitken / UNSPLASH

  I indisk mat brukes ofte stjerne­anis som ingre­di­ens i blant annet curry­sauser og curryretter.

  Stjerne­anis vil som regel varmes opp sammen andre kryd­de­re og males opp til en krydder­blanding som brukes i indiske retter.

 8. Sennepsfrø

  Sen­neps­frø finnes i ulike typer: Gule-, hvite-, brune- og sorte sen­neps­frø. De brune og sorte sen­neps­frø­ene er ster­ke­re i smak og brukes mye i indisk mat.

  Smaken fra sen­neps­frø­ene kommer best fram når frøene varmes i en steke­pan­ne med olje og fri­gjør smaken. Men sen­neps­frø kan også males til pulver.

  I indisk mat brukes sen­neps­frø som smak­set­ter til blant annet fisk, kjøtt, i kryd­der­lake for pick­les chut­ney, i dal og sauser.

 9. Gurkemeie

  Kryd­de­ret gurke­meie blir av noen kalt indisk safran. Det skyl­des den gule fargen på kryd­de­ret, og gurke­meie blir ofte brukt som et bil­li­ge­re alter­na­tiv til safran i lussekatter.

  Gurke­meie til­hø­rer inge­fær­familien, og aro­ma­en kan minne om inge­fær. Gurke­meie er mye benyt­tet i karri som får gul­far­gen sin fra dette krydderet.

  Innen ayur­veda, som er indisk tra­di­sjo­nell medi­sin, anbefales det å bruke seks smaker i maten hver dag for å holde en god balan­se for krop­pen. De seks sma­ke­ne er surt, søtt, salt, bitter og umami. I en indisk måltid kan gurke­meie til­fø­re smaken umami.

  RASKT MIDDAGSTIPS: Indisk kyl­ling korma med frukt og nøtter

 10. Safran

  Safran er blant ver­dens dyres­te krydder. Safran lages av tør­ke­de arr fra safrankro­kus, og det kreves minst 70 000 krokus for å lage ett kilo safran.

  Safran har en bitter og sær­egen smak og brukes i mange mat­kulturer. Maten som kryd­res får en fin gul­farge. Fordi safran er dyrt, brukes ofte gruke­meie for å gi samme gulfarge.

  I indisk mat brukes safran i blant annet biryani, men også i des­ser­ter og ulike marinader.

 11. Koriander

  Både friske blader og tør­ke­de frø fra kori­ander benyt­tes som krydder i indisk mat. Smak og lukt på frø og blad er svært forskjellige.

  Kori­ander vokser mange steder i verden og har mange ulike beteg­nel­ser, blant annet indisk per­sil­le. Kori­ander er én av ingre­di­en­se­ne i garam masala og brukes dermed i mange ulike indiske retter, blant dem Chicken Tikka Masala.

  Også Raita inne­holder koriander.

  I til­legg strøs ofte kori­an­der­bla­der strøs ofte over fer­di­ge retter til smak og pynt på retter med mye gult, oran­sje og rødt i seg.

  Rød chili i indisk mat

  I indisk mat brukes chili både fersk, tørket, malt og i krydder­blandinger og pas­ta­er.
  FOTO: GETTY IMAGES

 12. Chili

  I mange indiske retter er sterk smak viktig. Da vil du ofte finne chili som én av ingre­di­en­se­ne. I indisk mat brukes chili som regel fersk, tørket eller som chili­pul­ver. Ofte brukes både chili og chili­pul­ver i samme rett.

  Chili kan ha grønn, rød og gul farge og er i slekt med det vi kjen­ner som pap­ri­ka. I indiske opp­skrifter som er modi­fi­sert for norske ganer, fore­slås paprika­pulver som et mildt alter­na­tiv til chilipulver.

  Chili finnes i indiske favo­rit­ter som chicken tikka masala, biryani, butter chicken og i ulike typer i curry.

  Chili­pepper, altså fruk­ten på chili­plan­te­ne, finnes i flere arter. Den indiske vari­an­ten av chili­pepper heter bhut jolo­kia og er den ster­kes­te av alle sorter chilipepper.

  PRØV DENNE: Vege­tar jalfrezi med linser og korn

 13. Kryddernellik

  Bloms­ter­knop­pe­ne fra nel­liktre­et tørkes og brukes som krydder. I Norge har kryd­der­nel­lik, av mange for­kor­tet til nellik, lenge blitt brukt i baking, men i India benyt­tes kryd­der­nel­lik mye til å sette smak på krydder og i karri.

  Kryd­der­nel­lik inngår ofte som ett av kryd­der­ne i garam masala og blir dermed en ingre­di­ens i mange kjente indiske retter.

 14. Svart pepper

  Akku­rat som salt, er svart pepper å finne i ethvert norsk kjøk­ken, men slik har det ikke alltid vært. I gamle dager var pepper sjel­den å se og det kostet en formue. Grekerne kalte fak­tisk pepper «sort gull».

  Svart pepper finnes i ulike sorter, dyrkes mange steder i verden og frem­stilles for­skjellig. Den indiske sorte pep­pe­ren som dyrkes i Kerala i India, regnes som ver­dens beste.

  Svart pepper brukes i utal­li­ge indiske retter og passer sammen mange andre kryd­de­re, blant dem kajenne­pep­per, mynte, hvit­løk, kori­ander, laur­bær­blad, inge­fær og spiss­kummen. Og derfor er det ikke så rart at pepper inngår i de fleste vari­an­ter av kryd­der­blan­din­gen garam masala.

 15. Kanel

  I norske mat­ret­ter, finner du som regel kanel i søte saker som kon­fekt, norske jule­kaker, bakst og kaker, og selv­følgelig på grøt.

  I India er det mer vanlig å ha kanel i mid­dags­ret­ter som…

  I indiske retter brukes både hele kanel­sten­ger, som fak­tisk er inn­si­den av barken på treet kanel­tre­et, eller i malt utgave.

  Kanel gir en lukt du kjen­ner igjen og en søt og aro­ma­tisk, varm smak.

  Du finner kanel i krydder­blandinger som garam masala og curry, samt i retter som for eksem­pel biryani.

  Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

  Hel kardemomme

  I norsk mat finner du karde­momme i en del bakst, men i indisk mat finner du både hel og malt karde­momme i mid­dager.
  FOTO: Mousum De / UNSPLASH

 16. Kardemomme

  I likhet med gurke­meie, til­hø­rer karde­momme inge­fær­familien. Det er et kraft­fullt aro­ma­tisk krydder og finnes både som grønn karde­momme og svart karde­momme. Som regel er det grønn karde­momme som brukes i indisk mat.

  I indisk mat tørkes de grønne frø­kaps­le­ne fra karde­momme som tørkes. Der­et­ter brukes frøene hele eller de males opp.

  I Norge har vi lang tra­di­sjon i bruk av karde­momme, men som regel i kaker og bak­verk som vafler, muffins, annet bak­verk og julebakst.

  I indisk mat og drikke, finner du karde­momme mest av alt i mid­dags­ret­ter som kyl­ling tikka masala, korma, biryani og rogan josh. Også drik­ken lassi har karde­momme som en av ingrediensene.

 17. Laurbærblad

  Laur­bær­blad har en aro­ma­tisk lukt som kommer godt frem når blade­ne knuses. Indiske laur­bær­bla­der er ofte å finne i garam masala og brukes dermed i kjente og kjære indiske retter som linse­sup­pe og kyl­ling tikka masala.

  Indiske laur­bær­blad brukes ofte i butter chicken og lamme­gryten rogan josh.

  Laur­bær­blad har lenge vært en del av norsk mat­kultur, blant annet i sur­sild og til ned­leg­ging av ansjos.

 18. Anis

  Når du hører ordet anis, tenker du kan­skje på lakris. Det er ikke så rart, for anis brukes ofte for å gi lakris­smak til godteri.

  Som krydder i indisk mat er blir anis ofte brukt i kryd­der­blan­din­gen karri, og til å smak­set­te kjøtt og fisk.

  Anis ser­ve­res ofte etter mat for å friske opp munnen, ofte i blan­ding med kan­di­sert anis, karde­momme­kapsler og kandissukker.

 19. Tamarind

  Tamarind kommer opp­rin­ne­lig fra Afrika, men er et vanlig krydder i indisk mat. Kryd­de­ret gir en syrlig smak og brukes mye i hele Asia.

  Det kan være vans­ke­lig å få tak i tamarind over­alt, men du finner kryd­de­ret i blant annet fer­di­ge paster som Patak’s Tandoori Paste og Patak’s Curry Paste Mild.

Kilder: Snl.no, indiskvegetar.com, wikipedia.no, godt.no, matprat.no, melk.no, ekteindia.no, nirusverden.com, Opplysningskontoret for frukt og grønt

Pin It on Pinterest