– Helt enkelt indisk

KONTAKT

Pata­k’s Norge admi­ni­stre­res av Haugen Grup­pen. Dersom du har spørs­mål, ris eller ros kan du ta kon­takt med oss via skje­ma­et neden­for, eller per tele­fon: 64 98 60 00

Pin It on Pinterest