– Helt enkelt indisk

Opp­skriften på de indiske pro­duk­te­ne du enkelt pluk­ker med deg fra dag­lig­va­ren i dag, ble til i fami­li­en Pat­haks kjøk­ken i Eng­land på 60-tallet.

Populær indisk mat

Det unge ekte­pa­ret Lakshmishankar og Shanta Pathak hadde bare noen få engels­ke pund i lomma da de ankom sitt nye hjem­land, sammen med barna. Å få seg en vanlig jobb skulle vise seg å bli veldig vans­ke­lig, men de to visste råd.

Artik­ke­len fort­set­ter under videoen.

Det store vende­punk­tet kom som følge av en tilfeldighet.

Med på flytte­lasset hadde de med seg sin indiske mat­kultur med indiske opp­skrifter og bruk av krydder, noe som skulle glede mange andre indiske immi­gran­ter som savnet smaken av India. På det lille fami­lie­kjøk­ke­net ble det laget indiske fris­tel­ser som rask førte til køer uten­for hjem­mets inngangsdør.

Bryllupsbilde

Bryl­lups­bil­de av herr og fru Pathak.
FOTO: Privat

Det var ikke lenge før fami­li­ens sønn fikk i opp­ga­ve å frakte bestilt indisk mat til mot­ta­ke­re i hele London. Etter hvert var det ikke bare inn­flyt­te­de indere som var ivrige kunder – maten slo også godt an hos inn­fød­te engelskmenn.

Enkle, indiske oppskrifter

Fami­li­en Pathak star­tet med å impor­te­re noen av de beste kryd­der­ne fra India til Eng­land. De star­tet en liten butikk med indiske daglig­varer. Salget gikk bra, men det store vende­punk­tet kom som følge av en til­feldig­het. Det var blitt bestilt for mye grønn­saker til butik­ken, og Lakshmishankar bestem­te seg for å sylte grønn­sakene som var til overs. De syl­te­de grønn­sakene sammen med ferske malte kryd­de­re, ble opp­be­vart i olje. Patak’s berøm­te paste var skapt.

Fami­li­en Pathak lagde kryd­der­pas­ter og sauser med en auten­tisk smak av India. Pro­duk­te­ne spred­te seg til utsalg over hele Eng­land. Nå kunne alle skaffe seg krydder­blandinger og sauser som inne­holdt den rik­ti­ge og fer­di­ge miksen av indisk krydder, som gjør det enkelt å lykkes med indiske retter og oppskrifter.

Artik­ke­len for­stet­ter under bildet.

Anjali Pathak with Jamie Oliver

Anjali Pathak, barne­bar­net til grunn­leg­ger­ne av Pata­k’s, her sammen med den kjente TV-kokken Jamie Oliver.
FOTO: Pata­k’s

Rimelige og raske middager

I dag er ingen­ting for­and­ret, bort­sett fra utval­get, stør­rel­sen og utbre­del­sen av Patak’s merke­va­rer. Nå kan også vi i Norge plukke med oss Patak’s fra dag­lig­vare­bu­tik­ken og lage indisk curry, tikka masala, korma, tandoori eller indisk linse­sup­pe uten strev.

I norske butikk­hyl­ler finner du 6 indiske sauser, 2 paster og 3 vari­an­ter av nan­brød som kun tren­ger opp­var­ming i noen minut­ter i stekeovnen.

Du kan impo­ne­re med indiske retter selv i en travel hver­dag og til en rime­lig penge – uten at det går utover smaken.
Mange av Patak’s sauser er til­pas­set slik at også vi som ikke er så vant med mye sterke krydder, kan nyte indisk mat.

Pin It on Pinterest